🖋️ Categoría de adultos en euskera: SAIOA VARELA CRESPO (Oñati, Euskal Herria).

🖋️ Categoría de adultos en castellano: MIGUEL PAZ CABANAS (Leon, España).

🖋️ Categoría joven en euskera: OIHANA FERNANDEZ DE LARRINOA IBARBIA (Alkiza, Euskal Herria).

🖋️ Categoría joven en castellano: MARIAJOSÉ GÁRCIA FLÓREZ (Colombia).